1. Úvod
  2. Trénujeme trenéry

Trénujeme trenéry

Sjednocujícím prvkem všech našich vzdělávacích kurzů je aktivace automatických pohybových vzorců, se kterými se rodíme a které v průběhu života využíváme v nedostatečné míře. Nesnažíme se naučit tělo správně se hýbat, umí to rozhodně lépe, než jsme schopni zajistit my vědomou činností. Hledáme a napravujeme posturální nedostatky, které brání spuštění vrozených hybných programů. Ty se vyvíjely u člověka několik miliónů let a jsou naprosto perfektní. Co je dokonalé nelze zlepšit!

Během kurzů nepoužíváme žádné typy pokynů, které vedou ke zpevnění jednotlivých segmentů těla bez návaznosti na celek. Neuslyšíte tedy nikdy povely typu: ramena dozadu, ramena od uší, lopatky k sobě, lopatky dolů, vytáhni temeno hlavy v prodloužení páteře, zasuň bradu, zvedni hrudník, podsaď pánev, vytáhni kostrč do dálky apod.

V rámci vzdělávacích kurzů můžeme nabídnout tato témata:

Kurz: Síla-Stabilita-Mobilita

Provádíme mnoho nestabilních pozic a hledáme řešení vedoucí k zajištění větší stability těla, lepší hybnosti končetin a schopnosti produkovat větší sílu. Všichni odcházejí po absolvování tohoto kurzu mnohem silnější, k čemuž dojde změnou filozofie pohybu a nastavení těla.

Kurz: Břišní svaly – základ pohybu a ochrany páteře

Břišní svaly se snažíme dostat do harmonického stavu se svaly kolem páteře s návazností na kvalitu opor na končetinách. Koordinovaná činnost břišních svalových řetězců nám zlepší stabilitu těla, přenášení těžiště během jakéhokoliv pohybu a pomůže společně s klíčovými klouby podpírat trup, který pak nevisí na páteři.

Kurz: Regenerace páteře

Jezdí k nám velké množství lidí z celé České republiky i ze Slovenska s výhřezy plotének a máme zatím 100% úspěšnost!

Kurz: Zadek – motor pohybu

Vyvoláním vrozených vzpřimovacích programů dostáváme hýžďové svaly do hlavní role v lokomočních procesech. Ideou pohybu změníme směr svalového tahu z proximálního na distální a zajistíme optimální kvalitu opor na končetinách. Snažíme se zajistit ideální funkci kyčlí, které pak správně absorbují nárazy a umožní přenos a rozložení sil působících shora. Zároveň vytváří vzpěrný systém, takže trup mnohem méně zatěžuje páteř.

Kurz: Core u silových cviků

Provádění silových cviků s velkými váhami nemusí nutně znamenat trénink ničící klouby! Naopak zvýšená zátěž při zajištění aktivace vrozených vzorců pohybu zajistí mnohem vyšší vzpřimovací efekt a regeneraci páteře. Můžeme tedy spojit silový a zdravotní trénink do jednoho celku.

Kurz: Trénink s funkčními pomůckami

„Rozdíl oproti zdravotnímu cvičení je v použitých pomůckách a v intenzitě pohybu.“
Aby funkční trénink naplňoval slova ve svém názvu a pohyb byl opravdu funkční, je třeba respektovat zákonitosti specifické lidské motoriky. Vzít do ruky pomůcku používanou v takovémto typu cvičení automaticky neznamená, že trénink bude skutečně funkční. Stejně tak zařazení cviků, vycházejících z přirozených lidských činností, jako je sekání kosou nebo mlácení kladivem, nezaručuje, že prováděný pohyb bude skutečně přirozený a našemu tělu prospěšný. Naše tělo se buď pohybuje v ideálních svalových souhrách, nebo motorika probíhá v náhradních pohybových modelech. Co držíme v rukách, co zvedáme, s čím pohazujeme, není tak podstatné, jako fakt JAK to držíme, JAK to zvedáme a JAK s tím pohazujeme.

Kurz: Rotace ve sportu – golfová a tenisová průprava

U těchto sportů jsou naprosto zásadní rotace trupu. Při nesprávném provedení se rotace odehrávají většinou v ThL přechodu a přetěžují páteř, ramena, kyčle i kolena. Důležité je i nalezení správných opor pro zvládnutí ideálního pohybu. Pomocí tohoto kurzu zlepšíme výkonnost a eliminujeme možná zranění na minimum.

Kurz: Kineziologie běhu

Správný nášlap a stabilita chodidla ovlivní kvalitu pohybu vpřed. Zapojení ideálních svalových řetězců nejen zlepší výkon a dynamiku běhu, ale zkvalitní přirozenou motoriku. V průběhu kurzu se postupně všichni zlepšují, běhají ekonomičtěji, rychleji a zdravěji.

Kurz: Fyziojóga

V průběhu kurzu provádíme velké množství klasických jógových pozic a porovnáváme klasické pojetí s provedením, kdy ideou pohybu vyvoláme vrozený vzpřimovací program. Ve druhém případě se výrazně zlepší opory, hybnost končetin i dýchání.

Kurz: Shyby a kliky

U provádění shybů se snažíme vyvoláním vrozených hybných programů změnit směr tahu svalových řetězců. Zádové svaly aktivujeme v lokomoční funkci, tzn. že táhnou trup nahoru přes opřené paže, přičemž dochází k oddalování jednotlivých obratlů od sebe směrem k hlavě.
Běžné provádění tohoto cviku je charakterizováno naopak svalovým tahem od paží k páteři a páteř se uzavírá.

U kliků je během kurzu naším cílem vytvářet z ramenních a kyčelních kloubů vzpěrný systém, který musí optimálně fungovat i při pohybu těla dolů.

Kurz: Cvičení pro těhotné

Způsob cvičení podle naší filozofie vnímání pohybu aplikujeme v jedné z nejznámějších porodnic u nás, v ÚPMD v Praze Podolí a dosahujeme zde vynikajících výsledků. Naše absolventky neznají bolesti zad, lépe se jim zatáhne diastáza a velmi rychle se dostávají zpět do stavu před porodem. „U této formy cvičení respektujeme pravidla lidské hybnosti, stejně jako u funkčního tréninku, či zdravotního cvičení.“ V našem pojetí respektování přirozenosti pohybu neděláme mezi těmito variantami tréninku žádný rozdíl. Přesto k budoucím maminkám musíme přistupovat s velkým ohledem na jejich momentální pohybové možnosti. Ne vše můžeme cvičením zajistit, ale můžeme zásadně ovlivnit v jaké fyzické kondici se bude odehrávat jeden z jejich nejdůležitějších momentů v životě. Nejdůležitějším cílem této formy cvičení je příprava na co nejméně komplikovaný porod.

Kurz: Cvičení po porodu

Zde se nejvíce zaměřujeme na odstranění či zmírnění negativních následků porodu, jako je např. rozestup břišních svalů či traumata svalů pánevního dna. Ženy se po porodu navíc často chtějí opět dostat co nejdříve do kondice. Stejně jako u jiných typů cvičení ale nikdy nepreferujeme intenzitu pohybu nad jeho kvalitou.

Přihlásit se na kurz