1. Úvod
  2. Kurzy

Kurzy

Úvodním tématem, ze kterého se lze vydat jakýmkoliv směrem je kurz s názvem SÍLA-STABILITA-MOBILITA.

Jeho obsahem je představení zákonitostí fungování vrozené lidské motoriky, rozebrání běžně používaných pokynů a jejich negativní účinky na držení těla a neekonomičnost pohybu. Naše pohybová soustava je řízená centrální nervovou soustavou a většinu globálních svalových souher nejsme schopni ovlivnit vůlí.

Nestačí tedy zatínat určité svaly, někam tlačit konkrétní části těla. Dáváme našemu mozku informace a podle nich dochází k různé kvalitě pohybu. Ze stability těla vychází navýšení síly a zlepšení hybnosti v kloubech.

Pochopení fungování nervosvalového systému, tedy propojení trupu s končetinami, usnadní vnímání dalších témat. Všechny ostatní kurzy vycházejí z úvodního pilíře SÍLA-STABILITA-MOBILITA.

Absolvování úvodního kurzu není podmínkou pro účast na dalších pokračováních, tento postup ale určitě doporučujeme.

Kalendář akcí

Přihlásit se na kurz