1. Úvod
  2. Kurzy
  3. REGENERACE PÁTEŘE 2 –...

REGENERACE PÁTEŘE 2 – ZADEK-MOTOR POHYBU A SILOVÉ CVIKY

O kurzu

Druhý díl z kurzů věnovaný primárně zádům je svým zaměřením značně odlišný od předchozího tématu. V kurzu REGENERACE PÁTEŘE 1 je hlavním cílem odstranění již vzniklé bolesti zad a preventivní cvičení. Velká část dne je věnovaná odstranění bolesti v SI skloubení a vysvětlení motorických pravidel, která zajistí, že k blokaci SI skloubení nebude docházet.

Druhý díl je věnován nácviku provedení silových cviků způsobem, při kterém nejen že páteř není poškozována, nýbrž dochází k intenzivním ozdravným procesům. Při využití vrozených pohybových vzorců se u nás často stává, že se při tréninku s těžšími váhami výrazně zlepšuje např. skoliotické držení páteře. Během tohoto kurzu provedeme mnoho cviků s hlavním důrazem na aktivaci lokomoční funkce hýžďových svalů.

Trénujeme trenéry

Zařazení silových cviků s těžšími váhami do tréninku nemusí automaticky znamenat poškozování a opotřebování páteře. Např. přítahy činky v předklonu k hrudníku se často kvůli bolesti v zádech do tréninkových plánů nezařazují, nebo se provádějí vleže na břiše. Při aktivaci vrozených vzpřimovacích programů mají však pro regeneraci páteře velký přínos.

Objednávka kurzu

Kurz REGENERACE PÁTEŘE 2 - ZADEK-MOTOR POHYBU A SILOVÉ CVIKY 15.10.2023 – 2650 Kč 15.10.2023 Objednat

LEKTOR – Václav Rázl

Za dlouhá léta, kdy se pohybuje kolem sportu, si prošel všemi možnými způsoby pohybu.

Od roku 1974 členem zápasnické oddílu Rudá hvězda Praha. Za 14 let působení na zápasnické žíněnce se setkal se všemi známými metodami silového a kondičního tréninku. Jako člen reprezentace přišel do kontaktu s nejlepšími trenéry v tomto sportu.

Po ukončení aktivní činnosti se několik věnoval nesoutěžní kulturistice a pak se začal plně věnovat fitness. Po vážných zdravotních problémech, které měly přímou souvislost s dlouhými léty ve vrcholového sportu, začal od základu měnit způsob pohybu. Naučil se jinak stát, sedět, chodit. Pozoroval spontánní pohyb dětí, objevoval zákonitosti vrozené motoriky a učil se od nejlepších.

Za nejplodnější spolupráci považuje setkávání s doktorem Čumpelíkem. Veškeré tréninky, ať silově zaměřené, kondiční, nebo z důrazem na odstranění svalové nerovnováhy a bolestí musí být pro tělo zdravé a prospěšné. To je hlavní motto jeho tréninků. Ideální pohyb je podle vrozených souher, pokud je poznáme a pochopíme, vše se zlepšuje, v opačném případě budeme neustále hasit problémy.

Termíny
15.10.2023 9:00-17:00
Lektor
Václav Rázl
Cena
2650 Kč
Místo
FYZIOFITNESS ČERNOŠICE

CO SE DOZVÍTE?

  • mnoho známých silových cviků provádět jiným, mnohem zdravějším způsobem
  • jaké pokyny použít u jednotlivých cviků
  • rozlišit celotělové vzpřimovací souhry a dokázat je vyvolat
Přihlásit se na kurz