1. Úvod
  2. Články

POHLED FYZIOTERAPEUTA VERSUS AKTIVACE VROZENÉHO VZPŘIMOVACÍHO PROGRAMU

K nápravě vadného držení těla si můžeme vybrat dvě protichůdné cesty. Snažit se „opravit“ konkrétní segment těla vědomou aktivací konkrétních svalů, což je model hojně využívaný při fyzioterapii. Nechat vše v kompetenci naší nervosvalové soustavy, optimálním vedením s využitím motivace k zamýšlenému pohybu využít vrozené reakce a globální svalové a fasciální souhry. V prvním případě jdeme tak trochu proti své…

ROTAČNÍ POHYBY V REŽII NAŠÍ NERVOVÉ SOUSTAVY

Člověk se pasoval do role pána této země, a tak všemu musí za každou cenu přijít na kloub. Vše chce ovlivňovat a pokud něčemu náhodou nerozumí a něco skvěle funguje i bez jeho přičinění, tak se s tím není ochoten smířit. (Pokračování textu…)

ROTAČNÍ POHYBY VE SPORTU

Naší snahou není vybudovat několik velesilných svalů v chabém těle, ale přimět dokonalý stroj, kterým naše tělo bezesporu je, k vyváženému pohybu. (Pokračování textu…)

JE VŽDY FUNKČNÍ TRÉNINK OPRAVDU FUNKČNÍ?

Mlácení kladivem do pneumatiky, třískání medicinbaly o zem, tahání a tlačení různých předmětů, nošení těžkých břemen z místa na místo, sekání kosou, házení lopatou a spousta jiných. Rodina pomůcek FUNKČNÍHO TRÉNINKU je čím dál tím rozvětvenější. (Pokračování textu…)

TRÉNINK PŘI VÝHŘEZU PLOTÉNKY

AKTIVACE VROZENÝCH VZPŘIMOVACÍCH PROGRAMŮ Při výhřezu ploténky je naprosto nezbytné snížit tlak na páteř a na její jednotlivé segmenty tím, že docílíme roznesení váhy trupu do končetin pomocí ramenních a pánevních pletenců. (Pokračování textu…)

DESATERO DŘEPU

Předkládáme v deseti bodech popis dřepu, ve kterém vysvětlíme proč se snažíme držet bérce kolmo k zemi a neutíkat koleny v předozadní rovině. Ať si každý dřepuje, jak mu vyhovuje. My ale věříme tomuto způsobu odkoukaného od malých dětí a jen se o důvody, PROČ TO DĚLÁME TAKTO, chceme podělit. (Pokračování textu…)

Čím se liší naše Fyziojóga od jógy?

Čím se liší naše Fyziojóga od jógy? Od tradiční starodávné jógy asi ničím. Jogíni v dávných dobách věděli, že znásilňování těla různými pokyny, které vedou k ovlivnění jen určitých částí těla nikam nevede. Při bližším pohledu na jednotlivé pozice leckoho napadne výrazná podobnost s polohami vyvíjejících se dětí v prvním roce života. (Pokračování textu…)

Vzdělávací běžecký víkend 1.-3.9.2017

Během těchto tří dní zvýšíte výrazně svůj výkon. JAK? Naučíte se využívat vrozené hybné programy a přirozený kročný cyklus. TERMÍN 1.-3.9.2017 SRAZ 17:30 ve Fyziofiness Černošice CENA VÍKENDU 2850 Kč REGISTRACE info@fyziofitness-cernosice.cz (Pokračování textu…)

Anatomie je k ničemu, pokud je jediným vodítkem pro pohyb!

Jednou ze základních funkcí svalů je schopnost změnit směr tahu. Jednou táhne k jeho začátku, jindy k úponu. A kdo o tom rozhoduje? Určitě ne my! Náš mozek určuje celotělové svalové souvislosti, a to vždy podle potřeby konkrétního pohybu. (Pokračování textu…)

TRÉNINK CORE – SOUHRA CELÉHO TĚLA, NE ZATÍNÁNÍ BŘICHA!

Chceme být díky tréninku core slabší a méně stabilní? Chceme zdvihnout menší zátěž a přetěžovat páteř? Ne? V tom případě je nezbytné přistupovat k tréninku přirozeně a netlačit nikam ramena, nezatínat, nepodsazovat, nestahovat, nevtahovat. (Pokračování textu…)
Přihlásit se na kurz